Ансамбл

Свеченоста, одржана на 27.01.1949 година, во практика и на дело го заокружи уметничко-организационото обликување на тогашниот Македонски народен театар како национална драмско-оперско-балетска сцена. Оваа форма и ден денес е присутна и дејствува како Национален балет при Националната установа Македонската опера и балет.

 

АНСАМБЛ : Дарко Балевски

Милица Талевска

Виктор Караев

Александар Петковски

Наташа Николова Ристиќ

Дијана Стојановска

Славица Мишева

Ирена Макеларска

Ивана Панева

Марија Глигорова

Цветанка Максимовска

Александра Ѓореска

Стефанија Кузмановска

Агим Бафтии

Симона Василевска

Маја Костовска

Мирослав Митрашиновиќ

Мартин Саздовски

Ангела Велевска

Бистра Делиниколова

Никита Димчевска

Габриела Павловска

Кристијан Јангос

Борјан Тетиев

Бранкица Јовевска

Христина Наќевска

Мила Ниновска

Симона Митовска

Бојана Христовска

Ангела Богатиновска

Илијана Данилов

Марко Арсов