Дирекција на балет

Свеченоста, одржана на 27.01.1949 година, во практика и на дело го заокружи уметничко-организационото обликување на тогашниот Македонски народен театар како национална драмско-оперско-балетска сцена. Оваа форма и ден денес е присутна и дејствува како Национален балет при Националната установа Македонската опера и балет.

м-р Олга Панго: Уметнички раководител
Проф. м-р Тања Вујисиќ – Тодоровска : Главен педагог и репетитор
Проф. д-р Снежана Филиповска : Педагог и репетитор
Даница Ковачевска : Програмски организатор реализатор
Милка Салапура Каникова : Секретар за уметничко техничка оператива
Дубравка Шопова :Инспициент
Марјан Василевски :Корепетитор
Стефан Пехчевски :Корепетитор

For cheap financing check out no guarantor offers at moneyturn