Дирекција на опера

[team_manager category=’opera’ orderby=’title’ limit=’2′ post__in=” exclude=” layout=’grid’ image_layout=’rounded’ image_size=’thumbnail’]

Операта е една од најважните „живи“ уметнички форми. Свесни за значењето на културните и уметнички вредностите кои ги додаваме во вашиот живот, дозволете ни и оваа година, со вас да споделиме моменти на задоволство и инспирација и да дејствуваме и да ја славиме убавината и големината на оваа музичка форма.

Уметнички раководител: Сони Петровски
Диригент : Бисера Чадловска, Иван Еминовиќ
Асс. Хор мајстор : Ѓурѓица Стојчевска Дашиќ
Асс. хор мајстор : Јасмина Ѓорѓеска
Асс. режисер : Дејан Прошев, Трајко Јордановски
Координатор на оркестар : Александра Димитриевска-Колевска
Шеф на хор : Маријан Блажевски
Корепетитор : Јанинка Невчева
Корепетитор : Андреј Наунов
Корепетитор : Елена Сиљаноска
Инспициент : Мирче Стојчевски
Инспициент : Љупчо Полизов
Суфлер : Павлина Здравкова
Суфлер : Светлана Георгиева
Секретар на уметничко техничка оператива : Ели Тарабунова
Музички секретар : Александра Нешкоска
Музички архивар I : Јорданчо Теодосиевски
Музички архивар : Звонко Пирганоски
Организатор/Реализатор : Маја Саздановска-Лилчиќ, Ана Велкова