Оркестар

Операта е една од најважните „живи“ уметнички форми. Свесни за значењето на културните и уметнички вредностите кои ги додаваме во вашиот живот, дозволете ни и оваа година, со вас да споделиме моменти на задоволство и инспирација и да дејствуваме и да ја славиме убавината и големината на оваа музичка форма. Check more here  

Концерт мајстори: Верица Ламбевска Климент Тодороски Костадин Богдановски
Заменик концерт мајстор: Јане Бакевски
Први виолини – тути:   Андријана Јаневска Даниела Маргаритова Гордана Јаневска Игор Тодоров Олгица Менковска Марина Цветковска – Силјановска Бранислав Автовски Александар Марковиќ Михајло Михајловски Ирена Костовска Ирена Еминовиќ Александра Мирсинова Милена Коловска
Водачи  на втори виолини: Борис Вишин Невенка Чурлинова – Трајковска Оливер Арсовски  
Заменик водач на втори виолини: Дубравка Мариќ – Велковска  
Втори  виолини  тути:   Горан Ефремов Марија Ѓаковска – Кокалановска Јулија Нелковска Александра Димитриевска Сарина Стојановска Горјан Стојановски Гоце Вангеловски Искра  Бачева Костадин Андоновски Слободанка Ничевска – Апостолова Владимир Цветковски  
Водачи на виоли: Марија Георгиева Александар Стојчевски  
Заменик водач на виоли: Владимир Димовски  
Виоли тути:   Тања Трифунова Сања Јовановска Бојан Талевски Софија Златанова Фана Спирковска Јелена Стојковиќ Љубомир Андоновски – тути 1  
Водачи на виолончела: Божидар Пејиќ  
Заменик водач на виолончела: Габриела Андонова  
Виолончела тути:   Наташа Китановска Илија Георгиев Жарко Шатовиќ Кирил Јосифов Ана Стојанова Влатко Велковски Ирис Стефановска Марта Еминовиќ  
Водач на контрабаси: Иван Ламбевски  
Контрабас  тути: Зоран Павлоски Огнен Анастасовски Митко Иванов Гоце Маротов  
Прва флејта:   Гордана Илиевска – Николова Ванчо Аревски  
Втора флејта со пиколо: Наталија Андрејевиќ  
Трета флејта со пиколо: Марика Сион – Николовска  
Прва обоа:   Татијана Петрушевска – Караскакоска Надица Ристиќ  
Втора обоа: Љубе Митановски  
Англиски рог со трета обоа: Мелита Бурназ – Станковиќ  
Прв кларинет:   Стеван Христовски Ристо Трајановски  
Втор кларинет Игор Бакревски  
Бас кларинет: Ристо Ѓоревски  
ЕС кларинет: Петар Христов  
Прв фагот:   Ќазим Асотиќ Марјан Милошевски  
Втор фагот: Орце Ицковски  
Прва хорна:   М-р.Слободан Костурски Горан Јанев  
Втора хорна: Билјана Смилевска  
Трета хорна: Спасе Гелевски  
Четврта хорна: Митко Глигоров  
Прва труба:   Стојанче Косовски Борис Момироски  
Втора труба: Злате  Лозановски  
Трета труба со писто: Христо Саракинов Александар Златески  
Прв тромбон:   Сашко Николовски Владан Дробицки  
Втор тромбон:   Дамир Имери
Трет тромбон:   Ивица Ивановски
Туба: Мицко Дамњановски  
Тимпани: Вангел Шурбевски Филип Шурбевски  
Ударни инструменти: Мирослав Пап Дарко Проскоски Влатко Ѓоргиевски Гоце Стефковски  
Харфа:   Весна Станојевска Елена Шумановска  
Репаратор на инструменти: Ваљон Адеми  
Технички лица во Оркестарот: Зоран Стојановски Неат Мустафов