Оркестар

Операта е една од најважните „живи“ уметнички форми. Свесни за значењето на културните и уметнички вредностите кои ги додаваме во вашиот живот, дозволете ни и оваа година, со вас да споделиме моменти на задоволство и инспирација и да дејствуваме и да ја славиме убавината и големината на оваа музичка форма.

 

Концерт мајстори: Верица Ламбевска
Климент Тодороски
Костадин Богдановски
Заменик концерт мајстор: Јане Бакевски
Први виолини – тути:

 

Андријана Јаневска
Даниела Маргаритова
Гордана Јаневска
Игор Тодоров
Олгица Менковска
Марина Цветковска – Силјановска
Бранислав Автовски
Александар Марковиќ
Михајло Михајловски
Ирена Костовска
Ирена Еминовиќ
Александра Мирсинова
Милена Коловска
Водачи  на втори виолини: Борис Вишин

Невенка Чурлинова – Трајковска

Оливер Арсовски

 

Заменик водач на втори виолини: Дубравка Мариќ – Велковска

 

Втори  виолини  тути:

 

Горан Ефремов

Марија Ѓаковска – Кокалановска

Јулија Нелковска

Александра Димитриевска

Сарина Стојановска

Горјан Стојановски

Гоце Вангеловски

Искра  Бачева

Костадин Андоновски

Слободанка Ничевска – Апостолова

Владимир Цветковски

 

Водачи на виоли: Марија Георгиева

Александар Стојчевски

 

Заменик водач на виоли: Владимир Димовски

 

Виоли тути:

 

Тања Трифунова

Сања Јовановска

Бојан Талевски

Софија Златанова

Фана Спирковска

Јелена Стојковиќ

Љубомир Андоновски – тути 1

 

Водачи на виолончела: Божидар Пејиќ

 

Заменик водач на виолончела: Габриела Андонова

 

Виолончела тути:

 

Наташа Китановска

Илија Георгиев

Жарко Шатовиќ

Кирил Јосифов

Ана Стојанова

Влатко Велковски

Ирис Стефановска

Марта Еминовиќ

 

Водач на контрабаси: Иван Ламбевски

 

Контрабас  тути: Зоран Павлоски

Огнен Анастасовски

Митко Иванов

Гоце Маротов

 

Прва флејта:

 

Гордана Илиевска – Николова

Ванчо Аревски

 

Втора флејта со пиколо: Наталија Андрејевиќ

 

Трета флејта со пиколо: Марика Сион – Николовска

 

Прва обоа:

 

Татијана Петрушевска – Караскакоска

Надица Ристиќ

 

Втора обоа: Љубе Митановски

 

Англиски рог со трета обоа: Мелита Бурназ – Станковиќ

 

Прв кларинет:

 

Стеван Христовски

Ристо Трајановски

 

Втор кларинет Игор Бакревски

 

Бас кларинет: Ристо Ѓоревски

 

ЕС кларинет: Петар Христов

 

Прв фагот:

 

Ќазим Асотиќ

Марјан Милошевски

 

Втор фагот: Орце Ицковски

 

Прва хорна:

 

М-р.Слободан Костурски

Горан Јанев

 

Втора хорна: Билјана Смилевска

 

Трета хорна: Спасе Гелевски

 

Четврта хорна: Митко Глигоров

 

Прва труба:

 

Стојанче Косовски

Борис Момироски

 

Втора труба: Злате  Лозановски

 

Трета труба со писто: Христо Саракинов

Александар Златески

 

Прв тромбон:

 

Сашко Николовски

Владан Дробицки

 

Втор тромбон:

 

Дамир Имери
Трет тромбон:

 

Ивица Ивановски
Туба: Мицко Дамњановски

 

Тимпани: Вангел Шурбевски

Филип Шурбевски

 

Ударни инструменти: Мирослав Пап

Дарко Проскоски

Влатко Ѓоргиевски

Гоце Стефковски

 

Харфа:

 

Весна Станојевска

Елена Шумановска

 

Репаратор на инструменти: Ваљон Адеми

 

Технички лица во Оркестарот: Зоран Стојановски

Неат Мустафов