Солисти

Свеченоста, одржана на 27.01.1949 година, во практика и на дело го заокружи уметничко-организационото обликување на тогашниот Македонски народен театар како национална драмско-оперско-балетска сцена. Оваа форма и ден денес е присутна и дејствува како Национален балет при Националната установа Македонската опера и балет. Follow this link for more information.

 

Солисти на балетот:

 

Првенец – I група :

 

проф. м-р Александра Мијалкова

Мирјана Поп Алексова – Атанасовска

Марија Кичевска – Шокаровска

Бобан Ковачевски

Васил Чичиашвили гостин од Грузија

Дојчин Дочев гостин од Бугарија

Инстакнат солист– I група : Киро Павлов
Истакнат солист – II група : Марија Јосифовска – Ристовска
Истакнат солист – III група : Лора Тарчуговска

Драган Пандиловски

Наташа Јосифовска

Билјана Пашариковска

Ивана Коцевска

Игор Веланоски

Солист епизодист – I група : м-р Олга Панго

Зејнепа Димкоска

Маја Симеонова

Андријана Петковски

Саша Евтимова

Дафина Данилоска – Кочевски

Маја Митровска – Богојевски

Марина Георгиевска

Солист епизодист – II група : Татјана Николова

Маја Каревски

Драган Кочоски

Стефан Кочевски

Младен Ѓурѓев

Лиле Миленковска – Гленски

Катерина Стевковска

Јасмина Стерјовска

Анита Чаволи

Марија Брдаровска

Александра Стефановиќ

Билјана Басмаџиева