Солисти

Операта е една од најважните „живи“ уметнички форми. Свесни за значењето на културните и уметнички вредностите кои ги додаваме во вашиот живот, дозволете ни и оваа година, со вас да споделиме моменти на задоволство и инспирација и да дејствуваме и да ја славиме убавината и големината на оваа музичка форма.

СОПРАН: првенец солист Славица Галиќ – Петровска

Весна Ѓиновска – Илкова

Ана Дурловски

Благица Поп Томова

  солист носител на најсложени улоги Павлина Новакова – Георгиев

Олгица Милевска

  солист носител на главни улоги Сандра Митровска

Дешира Амети – Kрлиу

Нада Талевска – Спасовска

  солист ностел на средни и епизодни улоги 1 група Александра Лазаревска – Василевски

Ана Ројдева

  солист ностел на средни и епизодни улоги 2 група Катерина Стојановска

Десанка Глигоријевиќ

 

МЕЦО-СОПРАН : солист носител на најсложени улоги Ирена Кавкалевска
  солист ностел на средни и епизодни улоги 1 група Марика Поповиќ

 

ТЕНОР : првенец солист Цветан Стојановски

Благој Нацоски

Ѓорѓи Цуцковски

  солист  носител на најсложени улоги Зоран Сотиров
  солист ностел на средни и епизодни улоги 1 група Марјан Николовски

Дејан Стоев

  солист ностел на средни и епизодни улоги 2 група Саша Смилевски

Зоран Даскаловски

 

БАРИТОН : првенец солист Борис Трајанов

Ристе Велков

Марјан Јованоски

  солист ностел на средни и епизодни улоги 2 група Славчо Димовски

Невен Силјановски

 

БАС : првенец солист Игор Дурловски
  солист носител на главни улоги Владимир Саздовски
солист носител на најсложени улоги Александар Стефаноски